top of page

"Sodni prevodi iz ruskega v slovenski jezik in obratno"

Jadranka Simončič, prof. ruščine in sociologije, sodna tolmačka za ruski jezik

sodni prevodi
O meni
sodno prevajanje

Ljubim ruščino (Я люблю русский язык)

M.V. Lomonosov je dejal,  da je ruski jezik eden od velikih jezikov človeštva in jaz se z njim popolnoma strinjam. Ta čudoviti, melodični jezik sem spoznala v gimnaziji in ga takoj vzljubila. Dodatno zanimanje za Rusijo je v meni vzbudil Tolstoj s svojim romanom Ana Karenina. Moja želja je bila, da bi roman lahko nekoč prebrala v ruščini.

Tako sem se odločila za študij ruščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem 1984 doštudirala. Po študiju sem začela opravljati prevajanje strokovnih besedil. Leta 1997 sem postala z odločbo Ministrstva za pravosodje sodna tolmačka za ruski jezik.

Ruščina ni danes samo moj poklic, temveč tudi moj hobi, moja prijateljica.
Spoznala sem, da ruščina ni le orodje za komunikacijo, temveč je živi organizem z veliko inteligenco in celo dušo. Z njim lahko izrazimo nežne odtenke misli, razkrijemo najgloblja čustva....

posvojitev otrok
Ruski prevodi za fizične osebe:

Fizične osebe se name lahko obrnejo za sodno prevajanje diplom, spričeval, različnih potrdil, izpiskov iz matičnih knjig…

 

Imam desetletne izkušnje pri prevajanju dokumentacije za posvojitev otrok iz Rusije, saj sem bila prisotna od samega začetka in sem orala ledino na tem področju. Parom pomagam tudi z nasveti glede postopkov za mednarodno posvojitev,  pridobitve dokumentacije in za njih pripravim ustrezne dokumente po ruski predlogi.

Sodelujem z ruskimi odvetniki, ki nudijo pravne storitve na področju posvojitev otrok.

 

Prevajanje dokumentacije za posvojitev otrok iz Rusije:
sodno prevajanje
Sodni prevodi za državne organe:

Nudim prevajanje različnih pravnih besedil, kot so: sodne in upravne odločbe, sodbe,  sklepi, pogodbe, notarske listine, izpiski iz uradnih evidenc...

 

posvojitev otrok
Ruski prevodi za podjetja:

Skozi vsa leta sem pridobila tudi veliko izkušenj iz prevajanja tehnične dokumentacije, navodil za uporabo, računovodskih izkazov, finančnih poročil, letnih poročil, potrdil, pooblastil, izpiskov iz sodnega registra.

 

bottom of page